Landzonetilladelse – Fiilsøvej 62 – 6840 Oksbøl

Til ændret anvendelse af stuehus til udlejningsejendom og etablering af nyt stuehus.

Klagefristen udløber 8. august 2022

Tilladelse