Landzonetilladelse – Frydendalsvej 2A 6800 Varde

Til opførelse af til- og ombygning af stuehus

Klagefristen udløber 19. oktober 2022

Landzonetilladelse