Landzonetilladelse – Klintingvej 179, 6854 Henne

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Landzonetilladelse

Oversigtskort