Landzonetilladelse – Klintingvej 80, 6830 Nørre Nebel

Offentliggjort den: 8. december 2021

Klagefrist den: 5. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse og kortbilag her