Landzonetilladelse – Lindbjergvej 6 6870 Ølgod

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 185 m² beboelse og 8 m² integreret overdækket areal.

Klagefrist: Senest den 22. februar 2022

Landzonetilladelse

Kortbilag