Landzonetilladelse – matr.nr. 18e & 18h Kvie By, Ansager

Offentliggjort den: 8. december 2021

Klagefrist den: 5. januar 2022

Pl § 35 –  Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse og kortbilag her