Landzonetilladelse til opførelse af en nedgravet jordkælder/udhus på 33 m² i forlængelse af eksisterende nedgravet garage.

Klagefrist: Senest den 22. februar 2022

Landzonetilladelse

Kortbilag