Landzonetilladelse – Nørrevang 15 6830 Nørre Nebel

PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af en garagebygning på 80 m²

Klagefrist: Senest den 13. januar 2022

 

Se hele tilladelsen

Kortbilag