Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 192 m², 4 m² vindfang og 200 m² drivhus.

Landzonetilladelse

Kortbilag