Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af solceller på tag

Galsthovej 17, 7200 Grindsted, matr.nr.  1F, Sdr. Starup by, V. Starup.

Offentliggjort den 22-11-2022

Klagefristen udløber 20-12-2022

Se landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)

Kortbilag (åbner i nyt vindue)