Landzonetilladelse – Opførelse af fritidshus og anneks med udhus

Hovej 50, 6857 Blåvand

Landzonetilladelse

Oversigtskort

 

Klagefristen udløber 17. juni 2022