Landzonetilladelse – Præstegårdsvej 21 – 6840 Oksbøl

Etablering af parkeringsarealer.

Klagefristen udløber 28. juni 2022.

Tilladelse

Oversigtskort