Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på 224 m² beboelse og 67 m² integreret garage.

Klagefrist: Senest den 3. maj 2022

Landzonetilladelse

Kortbilag