Landzonetilladelse – Sønderskovvej 7, 6800 Varde

Offentliggjort den 21. december 2021

Klagefrist den 18. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse med kortbilag her