Landzonetilladelse – Søviggårdvej 37 Janderup

Opførelse af overdækning og lovliggørelse af drivhus

Klagefristen udløber den 14. juli 2022

Landzonetilladelse