PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 224 m² beboelse, 86 m² integreret garage og 55 m² integreret overdækket areal.

Klagefrist: Senest den 24. maj 2022

Landzonetilladelse

Kort