Landzonetilladelse – Tarphagevej 57 – 6852 Billum

Ændret anvendelse af 155 m² garage til bolig.

Klagefristen udløber 28. juni 2022

Tilladelse

Oversigtskort