Landzonetilladelse til etablering af autoværksted

Hovborgvej 6, 7200 Grindsted, matr.nr. 6ai Nr. Starup By, V. Starup

Offentliggjort 4. november 2022

Klagefristen udløber 2. december 2022

Se Landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)