Landzonetilladelse til etablering af pumpestation, samt midlertidigt jorddepot og byggeplads, i forbindelse med nedlæggelse af Årre renseanlæg

Galthovedvej 2, 6818 Årre,  matr.nr. 6F og 10k, Årre by, Årre

Offentliggjort 17. november 2020

Klagefristen udløber 15. december 2022

Se tilladelse (åbner i nyt vindue)