Landzonetilladelse til opdeling af hus i to lejligheder

Stilbjergvej 65, 6800 Varde

Klagefristen udløber den 27. september 2022

Tilladelse