Landzonetilladelse til opførelse af 20 m² shelter

Hestkærbrovej 22, 6823 Ansager

Matr.nr. 8 p, Kvie by, Ansager

Offentliggjort 13. oktober 2022

Klagefristen udløber 10. november 2022

Landzonetilladelse (åber i nyt vindue)