Landzonetilladelse til opførelse af 281m² enfamiliehus

Hovej 1B, 6857 Blåvand

Klagefristen udløber den 4. oktober 2022

Tilladelse