Landzonetilladelse til opførelse af kunstgræsbane

Hellevej 27B, 6818 Årre

Klagefristen udløber 21. juli 2022

Landzonetilladelse