Landzonetilladelse til opførelse af ubemandet dagligvarer butik gældende 5 år

Fåborgvej 47, 6818 Årre. Matr.nr. 3H, Fåborg by, Fåborg

Klagefristen udløber 10. august 2022

 Tilladelse