Landzonetilladelse til udvidelse af køreteknisk anlæg med en ny bane

Gellerupvej 113, 6800 Varde, matr.nr. 2 r Gellerup, Varde Jorder

Offentliggjort den 21.11.2022

Klagefristen udløber den 20.12.222

 Se Landzonetilladelse (åbner i nyt vindue)