Landzonetilladelse – Toftnæsvej 17 – 6800 Varde

Landzonetilladelse til opførelse af nyt maskinhus.

Klagefristen udløber 30. juni 2022

Landzonetilladelse 

Oversigtskort