Landzonetilladelse – Torbølvej 30 – 6855 Outrup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med 168 m² beboelse i grundplan, 125 m² beboelse i tagetagen, garagebygning indeholdende 106 m² garage og 160 m² beboelse samt et overdækket areal på 54 m²/udhus på 6 m²

Klagefristen udløber den 13. oktober 2022

Landzonetilladelse