Landzonetilladelse – Vejlevej 41 – 6862 Tistrup

Landzonetilladelse til tilbygning til forsamlingshus.

Matr.nr. 1P, Hessel by, Hodde

Høringsfristen udløber 1. juli 2022.

Landzonetilladelse

Oversigtskort