Landzonetilladelse – Vesterbyvej 7, 6840 Oksbøl

Offentliggjort den 17. december 2021

Klagefrist den 14. januar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø

Se afgørelse og kortbilag her