Landzonetilladelse til etablering af bygning til boldrum, betalingsautomat og toiletter samt ny parkeringsplads

Matr nr. 19n, Ho by, Ho areal mellem Skallingevej 4 og 6, 6857 Blåvand

Landzonetilladelse – matr nr 19n Ho By Ho

Oversigtskort