Lovliggørelse af dræning i okker potentielt område

Varde Kommune har truffet afgørelse om lovliggørelse af dræning på matr. nr. 2l Galtho By, Tistrup.

Lovliggørelse

Kort med analysesteder

Klagevejledning