Sømosevej 30, 6800 Varde – matrikel 7u tilhørende

Offentliggjort 5. oktober 2022

Klagefristen udløber 2. november 2022

Se tilladelsen

Kort bilag