Kærgårdsvej 47, 6800 Varde, matrikel nr. 3a, Oved By, Øse

Tilladelse

Kort bilag