Miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Jyllerupvej 7, 6818 Årre.

Nabo- / partshøring omkring Jyllerupvej 7, 6818 Årre

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Jyllerupvej 7, 6818 Årre.

Et udkast til afgørelse er vedhæftet . Se udkast til høring

Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, skal du rette henvendelse til Susanne Seested, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 6106, suse@varde.dk

Senest den 25. februar 2022.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.