Miljøgodkendelse til Hasselbækgård, Gårdevej 4, 6870 Ølgod

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Gårdevej 4, 6870 Ølgod.
Et udkast til afgørelse er vedhæftet. Ansøgningsskema og ansøgers miljøkonsekvensrapport er ligeledes vedhæftet.
Har du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, skal du rette henvendelse til Susanne Seested, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 6106, suse@varde.dk
Senest den 21. juni 2022.
Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Ansøgningsskema

Miljøkonsekvensrapport

UDKAST § 16a-miljøgodkendelse