Klagefrist: 29.12.2021

Varde Kommune har i dag meddelt tilladelse til drift af luft/vand-varmeanlægget på matrikel 7cz Sig By, Thorstrup, beliggende Askærgårdvej 15 i Sig efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Tilladelse Sig Varmeværk varmepumpeanlæg Askærgårdvej