Høring – Nedlæggelse/Omlægning af privat fællesvej

Borrevej 31 , 6840 Oksbøl

Hvis der er bemærkninger eller ændringsforslag vedrørende nedlæggelse/omlægning af den private fællesvej skal disse sendes til Vej & Park inden den 06.09.2022.

Høringsannonce