Nedrivning af Skallingevej 7B Ho, 6857 Blåvand, bygning 1 og 2 (enfamilieshus)

Nedrivning i høring

 

Varde Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bygning 1 og 2 (enfamilieshus) med adressen Skallingevej 7B Ho 6857 Blåvand (matr.nr. 37a Ho By, Ho).

Ansøger ønsker tilladelse til nedrivning af ejendom. Bygning 1 og 2 er totalskadet i forbindelse med en brand.

Bygning 1 og 2 Skallingevej 7B er optaget i Kommuneplan 2021 med en bevaringsværdi på 3.

Jf. Kommuneplanen må en bygning der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, kun nedrives med tilladelse fra byrådet.

Jf. Bygningsfredningsloven §18. må en bevaringsværdig bygning, jf. §17, ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 ved nedlægge forbud mod nedrivningen.

 

Høringssvar indsendes pr. mail eller brev til Varde Kommune og skal være kommunen i hænde senest 22. august 2022.

 

Forsendelsen / mail mærkes tydeligt:

Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning af bygning 1 og 2, Skallingevej 7B Ho 6857 Blåvand.

Mail: planogby@varde.dk

Adresse: Varde Kommune, Plan og GIS, Bytoften 2, 6800 Varde.