Ny boring markvanding – Fornyelse –  Mølbyvej 19, 6823 Ansager, matrikel nr. 1ae Kvie By, Skovlund

Offentliggjort 10. oktober 2022

Klagefristen udløber 7. november 2022

Se tilladelsen

Kort bilag