Ny markvandingsboring – Mølgårdvej – matr.nr. 6e mf. Ansager by, Ansager

Ny markvandningsboring – Bygningsløs ejendom Mølgårdvej, matrikel nr. 6e mf, Ansager By Ansager

Tilladelse markvandingsboring

Kortbilag