Særskilt tilladelse for ekstra vand i vandingsåret 2022

Roustvej 127, 6818 Årre, matrikel nr. 7g, Rousthøje By, Grimstrup

Klagefristen udløber 22. juli 2022

Tilladelse

Kort bilag