Skovrejsning, matr.nr. 1d Bækhuse, Outrup, 2ai Ø. Debel By, Lunde

Vedlagt en skovrejsningsafgørelse og ikke VVM-pligt med screeningsskema som bilag til annoncering i dag.

Klagefristen udløber 19. oktober 2022

Tilladelse af skovrejsning og ikke VVM-pligt

Miljøscreening