Offentliggjort: 1. april 2022

Klagefrist: 29. april 2022

NBL § 27 – Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om midlertidigt adgangsforbud fra d. 1. april og frem til og med d. 1. oktober 2022 i en del af Klelund Dyrehave af hensyn til ulvenes ynglemuligheder.

Læs hele afgørelsen