Tilladelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven

Varde Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven til at udlægge grus i Bolhede Bæk.

Det er muligt at klage til og med d. 18. marts.

Dispensation og tilladelse

Bilag