Tilladelse til etablering af havevandingsboring på Marsvej 10, 6800 Varde

Klagefristen udløber 19. oktober 2022

Tilladelse