Tilladelse til etablering af boring til havevanding på Højgårdsparken 45, 6800 Varde

Klagefristen udløber 10. oktober 2022

Tilladelse