Offentliggjort: 20. januar 2022
Klagefrist: 17. februar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af en sø med et udgravningsareal på ca. 400 m2 på matr.nr. 12i, 12k Mejls, Varde Jorder.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag