Offentliggjort: 18. januar 2022
Klagefrist: 15. februar 2022

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af 2 søer med et udgravningsareal på hver 1.000 m2 på matr.nr. 1d Bækhuse, Outrup.

Læs hele tilladelsen.