Tilladelse til anlæggelse af 2 søer ved Nr. Nebel

Offentliggjort: 3. februar 2022

Klagefrist: 3. marts 2022

PL § 35 – Tilladelse efter planloven til at anlægge 2 søer med et udgravningsareal på henholdsvis 700 m2 og 1200 m2 på matr.nr. 9e og 25c Klinting By, Henne.

Se hele afgørelsen