Tilladelse til anlæggelse af sø nordvest for Alslev

Offentliggjort: 29. marts 2022

Klagefrist: 26. april 2022

Pl § 35 – Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et udgravningsareal på ca. 1.000 m2 på matr.nr. 10a Alslev By, Alslev.

Læs hele afgørelsen